Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Kd 446/2010 Os-1060/11 , Stran 152
Kd 446/2010 Os-1060/11
Delovno sodišče v Celju na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04 – ZDSS-1) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., Grosuplje, in nasprotnim udeležencem: Sindikat podjetja Termoelektrarna Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj, ki ga zastopa Boštjan Repnik, odvetnik v Ljubljani, zaradi predloga za ugotovitev nezakonitosti stavke. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo. Poravnalni narok je razpisan na dan 3. 2. 2011, ob 13. uri, v sobi št. I, Delovnega sodišča v Celju, Gregorčičeva 6, Celje. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na sodni deski tega sodišča, dne 11. 1. 2011.
Delovno sodišče v Celju dne 11. 1. 2011