Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

IV D 1881/2010 Os-7296/10 , Stran 151
IV D 1881/2010 Os-7296/10
V zapuščinski zadevi, opr. št. IV D 1881/2010, po pokojni Danici Andreji Udovč, hčeri Maksimiljana Udovča, rojeni 19. 11. 1932, umrli 17. 6. 2010, nazadnje stanujoči na naslovu Vojkova cesta 85, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo oklic. Zapustnica ob smrti živela v zunajzakonski skupnosti z Jakobom Samasturjem. Zapustnica ni imela ne otrok ne posvojencev, imela pa je enega brata, ki je umrl pred njo, nečakinjo, ki je ravno tako umrla pred njo, v starosti 17 let, ter dva strica, vendar sodišče z več podatki o dedičih iz tega dednega reda sodišče ne razpolaga. Zapustnica je napravila dve lastnoročni oporoki. V oporoki z dne 11. 12. 2007 je za dediča določila Jakoba Samasturja ter za volilojemnico Marjano Bobnar, ki stanuje na Brodu, v Ljubljani. V oporoki z dne 30. 5. 2009 pa je za dediča določila Jakoba Samasturja. Ker sodišče s podatki o morebitnih zakonitih dedičih ne razpolaga, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 12. 2010.