Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

III D 1720/2009 Os-6456/10 , Stran 151
III D 1720/2009 Os-6456/10
V zapuščinski zadevi po pokojnem Marun Ljubomiru, rojenem 24. 4. 1942, umrlem 6. 8. 2002, nazadnje stanujočem na naslovu 3 Chelms Ford Avenue 2045, Haberfield, Avstralija, državljanu Avstralije, je naslovno sodišče odredilo oklic. Zapustnik je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novem mestu vknjižen kot lastnik do 1/16 do celote, nepremičnine, s parc. št. 538/2, vl. št. 755 (prej 31), k.o. Mršeča vas, glede katere ni znano, ali je zapustnik z njo oporočno razpolagal. Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je edina zakonita dedinja zapustnikova hči Marinka Marun, rojena 12. 5. 1987, ki domnevno biva na naslovu 227 Wardell Road Dulwich Hill, Sydney, Avstralija. Ker dedinja na tem naslovu pisanja sodišča ne sprejema ter sodišče z njo ni moglo priti v stik preko zapustnikove sestre Darinke Rey, ki biva na naslovu 27, Place Beaumaechaise, 38130 Echirolles, France, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustnikovo hčer in vse druge osebe, ki imajo kakšno pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 10. 2010