Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

IV D 463/2005 Os-5583/10 , Stran 151
IV D 463/2005 Os-5583/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Žagar Adi, hčeri Alojza, roj. 18. 12. 1936, umrli 5. 9. 1998, nazadnje stanujoči Tomačevska ulica 11a, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije. Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti dediči naj bi v poštev prišli dediči po pokojnem zapustničinem zunajzakonskem partnerju Jovanović Veljku, roj. 12. 4. 1937, umrlem 28. 5. 2003, z zadnjim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, na naslovu, Tomačevska cesta 11a, Ljubljana, in z bivališčem v tujini Negotin, Republika Srbija, ki pa sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne dediče ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 8. 2010