Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

III D 155/2006 Os-7226/09 , Stran 151
III D 155/2006 Os-7226/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Nini Jerin, v zapuščinski zadevi po pokojni Angeli Ogrin, roj. 21. 1. 1943, umrli 19. 11. 2005, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Švabičeva ulica 1, državljanka Republike Slovenije, dne 15. 10. 2009 sklenilo: zapustnica je bila samska, imela je eno hči in enega sina. Hči Barbara Ogrin se je dedovanju po pok. odpovedala, prebivališče zap. sina Primoža Ogrina pa je neznano. Glede na to, da prebivališče zap. sina Primoža Ogrina ni znano, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva zap. sina Primoža Ogrina, da se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 10. 2009