Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

D 252/2010 Os-7295/10 , Stran 151
D 252/2010 Os-7295/10
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne 25. 12. 1981 umrlem Rebselj Alojzu (tudi Slavko), sinu Franca, roj. 14. 4. 1931, nazadnje stanujočem Vinogradi 33, Petrinje, Republika Hrvaška, izven naroka dne 1. 12. 2010, podaje oklic: zakoniti dediči po pokojnem Rebselj Alojzu (Slavku), roj. 14. 4. 1931, nazadnje stanujočem Vinogradi 33, Petrinje, Republika Hrvaška, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem dne 1. 12. 2010