Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

I 114/2010 Os-7532/10 , Stran 151
I 114/2010 Os-7532/10
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Marjanu Sircu, Spodnja Polskava 299, 2331 Pragersko, zaradi izterjave 713,30 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP sklenilo: dolžniku Marjanu Sircu se v tem izvršilnem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica. Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil dolžniku skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici dne 23. 12. 2010