Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

I P 710/2010 Os-7533/10 , Stran 150
I P 710/2010 Os-7533/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svétnici Lidiji Križman v pravdni zadevi tožeče stranke Tatjane Aram, stanujoče Valvasorjeva ulica 12, Maribor, začasno stanujoča Koseskega ulica 46, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin iz Grosupljega, zoper toženo stranko Marijana Aram, stanujoč Valvasorjeva ulica 12, Maribor, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi določil četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), izven naroka, dne 9. 12. 2010, sklenilo: toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Mihael Jenčič, Partizanska 13A, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru dne 9. 12. 2010