Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

VL 181640/2009 Os-7553/10 , Stran 150
VL 181640/2009 Os-7553/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku: Mujesira Halilović, Celovška cesta 195, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Lidija Turk, Pleteršnikova 32, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 875,67 EUR, sklenilo: dolžniku Mujesira Halilović, Celovška cesta 195, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Turk Lidijo, Pleteršnikova 32, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 10. 2010