Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

I 743/2010 Os-6126/10 , Stran 150
I 743/2010 Os-6126/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Miranu Kovačič, Na peči 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo: dolžniku Kovačič Miranu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Did Mušinović, Tržaška c. 2, iz Ljubljane. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 9. 2010