Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

I 3106/2007 Os-3130/10 , Stran 150
I 3106/2007 Os-3130/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Tomaža Mihelič, Karunova ulica 10, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odvetnik Mitja Lamut (začasni zastopnik), Pražakova 10, Ljubljana, zaradi izterjave nadomestila preživnine, dne 9. 4. 2010 sklenilo: dolžniku Tomažu Miheliču, Karunova 10, Ljubljana, se postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 4. 2010