Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 7821/2010 Os-1120/11 , Stran 149
Dn 7821/2010 Os-1120/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anje Durjava, Gosposvetska cesta 15, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Nenad Zečević, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1880/10, k.o. Koroška vrata, v korist Ostoja Durjave, nazadnje stanujočega Gosposvetska cesta 15, Maribor, pod opr. št. Dn 7821/2010, dne 24. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 19. 5. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo je po pooblastilu zastopal dekan Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, Razlagova ulica 14, Maribor, prof. dr. Dušan Radonjič in kupcem Ostojem Durjavo iz Maribora, Gosposvetska cesta 15, s katero je prodajalka kupcu prodala nepremičnino, štirisobno stanovanje, št. 1, v I. nadstropju, v Mariboru, Gosposvetska cesta 15, stoječe na parc. št. 1406, vpisani v vl. št. 1312, k.o. Koroška vrata, in na prodanem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Ostoja Durjave.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 13. 1. 2011