Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 33132/2010 Os-1118/11 , Stran 148
Dn 33132/2010 Os-1118/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Valentina Gorjupa Vojteha, Agrokombinatska 6a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, z ident. št. 8.E, vpisani v podvl. št. 4404/8, k.o. Kašelj, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2173/91, z dne 8. 11. 1991, sklenjene med RRC, Računalniške storitve, Jadranska 21, Ljubljana (kot prodajalcem), in Valentinom Gorjupom Vojtehom, Agrokombinatska 6a, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, z idnet. št. 8.E, vpisani v podvl. št. 4404/8, k.o. Kašelj. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 1. 2011