Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 5087/2009 Os-1104/11 , Stran 148
Dn 5087/2009 Os-1104/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne 3. 1. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Jožice Pelikan, Kamniška ulica 14, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 18. 2. 1977, ki so jo sklenili Ivan Gaberšek in Ana Gaberšek, kot darovalca, ter Jožica Pelikan, kot obdarjenka, za nepremičnino, parc. št. 1588/2, v vl. št. 677, k.o. Medlog. Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 1588/2, v vl. št. 677, k.o. Medlog, se zahteva v korist Jožice Pelikan, Kamniška ulica 14, Celje, do celote nepremičnine. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08 in 28/09) v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 12. 1. 2011