Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 795/2010 Os-5879/10 , Stran 148
Dn 795/2010 Os-5879/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 28. 6. 2010, št. Dn 795/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer: – kupoprodajne pogodbe številka 6, z dne 13. 5. 1987, sklenjena med Unior d.d., Kovaška c. 10, Zreče in Iskra elementi, TOZD Hipot Šentjernej; – kupoprodajne pogodbe, z dne 22. 5. 1997, sklenjena med Hipot, Elektronski elementi in sistemi, d.o.o, (ki je pravni naslednik) Iskra elementi, TOZD Hipot Šentjernej in Jožico Potočar, Gornje Vrhpolje 23, Šentjernej, ki se nanaša na nepremičnino – identifikacijska številka 3.E – stanovanjski prostor št. 1091-531-3, v 2. etaži, v izmeri 21,00 m2, v stavbi z naslovom Rogla 12, Zreče, iden. št. 1091-531, na parceli št. 1095/78, vpisani pri vl. št. 453/3, k.o. Hudinja. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 13. 9. 2010