Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 16096/2009 Os-5192/10 , Stran 148
Dn 16096/2009 Os-5192/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Geoservis, d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parkirno mesto št. 254, v podzemni garaži, na naslovu Litijska cesta 45, Ljubljana, z ident. št. 256.E, podvl. št. 1337/88, k.o. Štepanja vas, dne 23. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 3. 4. 2000, sklenjene med Geoservis, d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana (kot prva pogodbena stranka) in Vrhovec Silvom, Sela 1, Višnja gora in Vrhovec Lidijo, Jakčeva 2, Ljubljana (kot druga pogodbena stranka), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 256.E, vpisano v podvl. št. 1337/88, k.o. Štepanja vas. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 7. 2010