Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

In 1626/2010 Os-7563/10 , Stran 148
In 1626/2010 Os-7563/10
V izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Sagadinj Ernesta, Kajuhova 5, Maribor, po sklepu in odredbi Okrajnega sodišča v Mariboru pod opr. št. IN 2010/01626 z dne 7. 10. 2010 v skladu z 91. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS št. 110/06) zaznamujem v rubežnem zapisniku o opravljenem rubežu nepremičnine, v izvršilni zadevi upnikov: Hypo leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 29, Maribor, NLB leasing Maribor d.o.o., Titova cesta 2/A, Maribor, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, in Etažni lastniki večstanovanjske stavbe, Smetanova 33, Maribor, ki ga zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 29, zoper dolžnika Sagadinj Ernesta, Kajuhova 5, Maribor, po sklepu Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. IN 2009/00265, ki je bil opravljen dne 10. 7. 2009, na naslovu Kajuhova 5, Maribor, vključno s kasnejšo zaznambo rubeža z dne 13. 11. 2010, po odredbi in sklepu Okrajnega sodišča v Mariboru, pod opr. št. VL 2010/01626.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 13. 11. 2010