Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

In 162/2009 Os-7622/10 , Stran 148
In 162/2009 Os-7622/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 162/2009 z dne 28. 7. 2009, je bil dne 13. 12. 2010 opravljen v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana, proti dolžnikoma 1. Cementar d.o.o., Kranj, in 2. Argonu Feratiju, oba Ulica Janka Puclja 9, Kranj, zaradi izterjave 88.820,76 € s pripadki, rubež nepremičnine, in sicer dvosobnega stanovanja s kabinetom, št. 48, v 7. nadstropju, v skupni izmeri 75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica Janka Puclja 9, stoječe na parc. št. 204/9, vl. št. 873, k.o. Klanec, v lasti dolžnika Argona Feratija, Ulica Janka Puclja 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju dne 30. 12. 2010