Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Št. 2512-11-0001 Ob-1058/11 , Stran 143
Št. 2512-11-0001 Ob-1058/11
Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper, v skladu s sednim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Buzečan Mateju, pokojnega Ivana, imenovanega Marcolin, lastniku parc. št. 2765, k.o. 2621 Gradin, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje – mejno obravnavo, ki jo vodi geodetsko podjetje Gekom d.o.o., Nanoška ulica 6, Ljubljana. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper dne 13. 12. 2010