Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1092/11 , Stran 137
Ob-1092/11
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih, Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola razpisuje prosto delovno mesto strokovni direktor (m/ž). Pogoji za zasedbo delovnega mesta strokovni direktor: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri, – opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda, – najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnik specialist, – poleg slovenskega, znanje italijanskega jezika, – znanje enega izmed svetovnih jezikov. Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati priložiti program dela. Strokovni direktor (m/ž) bo imenovan za mandatno dobo 4 let. Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola. Kandidati naj ovojnico prijave označijo z besedilom »Ne odpiraj – prijava na razpis DM strokovni direktor (m/ž)«. Delovno mesto se bo z izbranim kandidatom sklenilo za določen čas 4 let. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola