Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1088/11 , Stran 136
Ob-1088/11
Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska turistična organizacija, Sklep Vlade RS, št. 32200-5/2009/5, z dne 12. 11. 2009, Slovenska turistična organizacija objavlja javni razpis za delovno mesto pomočnik direktorja Slovenske turistične organizacije. Zahtevani pogoji: – specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba družboslovne smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj, od tega 2 leti delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih in 3 leta delovnih izkušenj na področju turizma; – organizacijske in komunikacijske sposobnosti; – znanje slovenskega jezika; – višja raven znanja angleškega in nemškega jezika; – poznavanje računalniških programov v okolju Windows. Kandidati naj k svoji prijavi na javni razpis priložijo: – življenjepis z navedbo splošnih podatkov z navedbo referenc in delovnih izkušenj; – ostala dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev. Mandat pomočnika direktorja traja 4 leta. Več informacij o razpisu na: www.slovenia.info/zaposlitev. Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici, do vključno 26. 1. 2011, na naslov: Slovenska turistična organizacije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za pomočnika direktorja Slovenske turistične organizacije«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Slovenska turistična organizacija