Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1061/11 , Stran 136
Ob-1061/11
Svet Centra za socialno delo Ormož, na podlagi sklepa 8. seje Sveta CSD Ormož z dne 13. 1. 2011, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ormož. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2, 23/07, 41/07) ter 31. in 33. člena Statuta Centra za socialno delo Ormož, lahko imenovan-a kandidat-a, ki poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva in – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja; ali – višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu in – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Izbran-a kandidat-ka bo imenovan-a za dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom, v zaprti kuverti, v roku 8 dni od objave, na naslov: Center za socialno delo Ormož, Ptujska cesta 25d, p. Ormož, z oznako »za razpis«. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonsko določenem roku.
Svet Centra za socialno delo Ormož