Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Št. 58/2011 Ob-1054/11 , Stran 136
Št. 58/2011 Ob-1054/11
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan, razpisuje na podlagi 23. člena ZDR (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07) delovni mesti: 1. učitelj razrednega pouka, za določen čas, nadomeščanje porodniške, s polnim delovnim časom, z zahtevano strokovno izobrazbo: profesor razrednega pouka; 2. učitelj v podaljšanem bivanju, za določen čas (do 24. 6. 2011), s krajšim delovnim časom, z zahtevano strokovno izobrazbo: profesor razrednega ali predmetnega pouka. Pisne prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o nekaznovanosti pričakujemo v petih dneh od objave razpisa. Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan