Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4330. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb, stran 13400.

Popravek
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80/11 z dne 11. 10. 2011 se prvi člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
V 6. členu Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 64/10 in 75/10; v nadaljevanju: sklep) se besedilo »Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09; v nadaljevanju: ZTFI)« spremeni tako, da se glasi: »Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3; v nadaljevanju: ZTFI)«.«.
Št. 00700-14/2011-8
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost