Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2011 z dne 31. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2011 z dne 31. 8. 2011

Kazalo

3055. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011, stran 9287.

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63/11 z dne 8. 8. 2011, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05, 102/07, 109/09 in 38/10) dajem
P O P R A V E K
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011
V 1. členu se v tabeli:
– v točki I. skupaj prihodki (70+71+72+73+74) znesek pravilno glasi 5.628.213,83;
– v točki I. tekoči prihodki (70+71) znesek pravilno glasi 5.166.251,74;
– v točki II. skupaj odhodki (40+41+42+43) znesek pravilno glasi 6.349.877,18;
– v točki III. proračunski primanjkljaj (I.-II.) znesek pravilno glasi –721.663,35;
– v točki IX. sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) znesek pravilno glasi –947.377,64;
– v točki XI. neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) znesek pravilno glasi 721.663,35.
Št. 4101/001/2010
Ig, dne 26. avgusta 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost