Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

959. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu, stran 2946.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavljam
P O P R A V E K
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10) se v 51. členu četrti odstavek spremeni tako, da se pravilno glasi:
»(4) Velikost parcele za gradnjo enostanovanjske hiše je minimalno 550 m2, na strmih in reliefno razgibanih legah je velikost parcele za gradnjo stanovanjske hiše lahko tudi večja, vendar ne večja od 800 m2. V območjih razpršene poselitve ali v primeru izvedbe geodetske odmere parcele pred uveljavitvijo tega odloka je lahko parcela izjemoma tudi manjša, vendar ne manjša od 250 m2.«
Št. 3500-16/2007-059
Gorenja vas, dne 22. marca 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.