Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

446. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347, stran 1097.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 9. 2. 2011 sprejel
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 (Uradni list RS, št. 78/08)
Zaradi uskladitve tekstualnega dela z grafičnim delom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 se:
– v prvi alineji drugega odstavka 3. člena dodajo parcelne številke: 406, 407/2, 85/7, 107/1, 546/30, 114/1;
– v drugi alineji drugega odstavka 3. člena briše parcelno številko: 933/16;
– v prvi alineji točke a) tretjega odstavka 3. člena dodata parcelni številki: 425/3, 1054/20;
– v prvi alineji točke b) tretjega odstavka 3. člena dodajo parcelne številke: 394/16, 394/17, 91/2, 1047/13, 95/2, 97, 96, 98/2, 98/1, 99/2, 99/1, 135/2, 136/2, 1056/9, 103/4, 104/1, 108, 109, 110/2, 86/2, 475/3, 475/15, 1034/1;
– v prvi alineji točke d) tretjega odstavka 3. člena doda parcelna številka: 93/16;
– v prvi alineji točke d) tretjega odstavka 3. člena črtata parcelni številki: 1021, 1024/2;
– doda drugo alinejo točke d) tretjega odstavka 3. člena z naslednjo vsebino: »– k.o. Vintarjevec: 1021, 1024/2.
Št. 350-004/2003
Šmartno pri Litiji, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.