Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

140. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja, stran 488.

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04, 79/04 – popravek, 68/05, 22/06 – popravek, 138/06 – popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – popravek, 125/08 – popravek in 33/10) se:
– v 4. členu v točki (2) v šesti alineji črta besedilo šeste podalineje »LN Severna obvoznica,«;
– v 13. členu v prvem odstavku za besedilom »načrtovana izdelava LN« doda besedilo »ter v območju LN Severna obvoznica«.
Št. 35003-0019/2002-48/01
Kranj, dne 18. januarja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.