Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4848. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica ob Savinji, stran 14735.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 12. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica ob Savinji
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se od 1. 1. 2012, uskladijo in za posamezni program znašajo:
1. Prva starostna skupina in kombiniran oddelek
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale
občine                       463,50 EUR
– cena za starše                  463,50 EUR
2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Rečica ob Savinji, starše in
ostale občine                    357,46 EUR
3. Prva starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale
občine                       463,50 EUR
– cena za starše                  370, 80 EUR
4. Druga starostna skupina – poldnevni program
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale
občine                       357,46 EUR
– cena za starše                  285,97 EUR.
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbrani program predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 007-0002/2011-15
Rečica ob Savinji, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost