Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, stran 14722.

Na podlagi 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Uradni list RS, št. 108/09, 8/10 Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 58/10, 107/10, 35/11), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 7. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 119/07 in 79/11) – v nadaljevanju Pravilnik – se v tretjem odstavku 6. člena odstotek »62,50 %« nadomesti s »50 %«.
2. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2011-02
Naklo, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost