Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4831. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo, stran 14706.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) in 70. člena Poslovnika Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07, 107/10) je Občinski svet Občine Naklo na 7. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Naklo
1. člen
V 21. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07, 107/10) – v nadaljevanju Poslovnika, se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošiljajo po pošti v fizični obliki na papirju. Gradivo za seje se pošilja po elektronski pošti, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa tudi po pošti v fizični obliki na papirju.«
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2011-2
Naklo, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost