Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4829. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2012, stran 14706.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 40/10) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2012
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna mestne občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011.
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2011 = 4.124.408,16 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o rebalansu proračuna.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2011.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-0307/2011
Murska Sobota, dne 15. decembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost