Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4815. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. 1791 – Žalna, na zemljiščih v k.o. 1797 – Zdenska vas ter na zemljišču v k.o. 1789 – Ponova vas, stran 14679.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 21. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. 1791 – Žalna, na zemljiščih v k.o. 1797 – Zdenska vas ter na zemljišču v k.o. 1789 – Ponova vas
1.
Na zemljiščih v k.o. 1791 – Žalna, in sicer:
– parc. št. 2477/9 neplodno v izmeri 127 m2,
– parc. št. 2477/10 neplodno v izmeri 12 m2,
– parc. št. 2478/2 pot v izmeri 33 m2,
– parc. št. 2478/3 pot v izmeri 45 m2,
– parc. št. 2480/2 pot v izmeri 7 m2 in
– parc. št. 2480/3 pot v izmeri 35 m2,
na zemljiščih v k.o. 1797 – Zdenska vas in sicer:
– parc. št. 2236/2 cesta v izmeri 192 m2,
– parc. št. 2240/2 cesta v izmeri 374 m2 in
– parc. št. 2240/3 cesta v izmeri 439 m2,
ter na zemljišču v k.o. 1789 – Ponova vas, in sicer:
– parc. št. 2153/9 neplodno v izmeri 330 m2, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča parc. št. 2477/9, parc. št. 2477/10, parc. št. 2478/2, parc. št. 2478/3, parc. št. 2480/2 in parc. št. 2480/3, vse k.o. 1791 – Žalna, parc. št. 2236/2, parc. št. 2240/2 in parc. št. 2240/3, vse k.o. 1797 – Zdenska vas ter parc. št. 2153/9, k.o. 1789 – Ponova vas, tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0043/2001, 478-0096/2009 in 478-0168/2009
Grosuplje, dne 21. decembra 2011
Župan
Občina Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost