Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4800. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 14601.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10 in 35/11)
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo v funkciji ministra za javno upravo Borut Pahor, minister za zdravje Dorijan Marušič, minister za finance dr. Franc Križanič, minister za delo družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik, in Gordana Živčec Kalan, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije
ter
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka Mlakar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Zvonko Vukadinovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Darinka Auguštiner in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija Cevc
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1. člen
Problematika srednjih medicinskih sester, ki na svojem delovnem mestu delno opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester, se rešuje na sledeč način:
a) Srednje medicinske sestre(1), ki najmanj zadnjih deset let pred uveljavitvijo tega aneksa izvajajo tudi aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre iz Priloge 2 tega aneksa, v skladu s Poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstveni in babiški negi, ki je Priloga 1 tega aneksa in so zaključile poklicno izobraževanje po izobraževalnem programu za medicinske sestre veljavnem do leta 1985, se lahko poleg delovnega mesta srednje medicinske sestre v določenem deležu do polnega delovnega časa razporedijo tudi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre iz Priloge 2 tega aneksa. Najvišji možni delež dela na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre je opredeljen v Prilogi 2 tega aneksa. Odgovornost za opredelitev deleža delovnega časa na posameznem delovnem mestu srednje medicinske sestre in diplomirane medicinske sestre nosijo vodstva posameznih zavodov, nadzor nad določitvijo deležev izvaja Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
b) Srednje medicinske sestre, ki najmanj zadnjih deset let pred uveljavitvijo tega aneksa izvajajo tudi aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre iz Priloge 2 tega aneksa, v skladu s Poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstveni in babiški negi, ki je Priloga 1 tega aneksa in so zaključile izobraževanje za zdravstvene tehnike oziroma tehnike zdravstvene nege po izobraževalnih programih, uveljavljenih po letu 1985, se lahko poleg delovnega mesta srednje medicinske sestre v določenem deležu do polnega delovnega časa, razporedijo tudi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre iz Priloge 2 tega aneksa. Najvišji možni delež dela na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre je opredeljen v Prilogi 2 tega aneksa. Odgovornost za opredelitev deleža delovnega časa na posameznem delovnem mestu srednje medicinske sestre in diplomirane medicinske sestre nosijo vodstva posameznih zavodov, nadzor nad določitvijo deležev izvaja Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Po tej točki aneksa se lahko razporedijo srednje medicinske sestre, ki ob razporeditvi podpišejo pogodbo o napotitvi na izobraževanje ob delu za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre. Izobrazbo diplomirane medicinske sestre morajo pridobiti najkasneje v šestih letih od razporeditve. V primeru, da v roku šestih let od razporeditve srednje medicinske sestre ne pridobijo izobrazbe diplomirana medicinska sestra, se jih prerazporedi na delovna mesta, za katera izpolnjujejo pogoje glede na izobrazbo.
Srednje medicinske sestre, ki ne želijo skleniti pogodbe o napotitvi na izobraževanje ob delu, se prerazporedi na ustrezno delovno mesto glede na njihovo izobrazbo.
c) V plačni podskupini E3 se delovno mesto pod zap. št. 5 »E035001 BABICA – OBPORODNA NEGA« preimenuje tako, da se glasi: »E035001 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA«, delovno mesto pod zap. št. 37 »E037006 DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU IT III« pa se preimenuje tako, da se glasi: »E037006 DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ali IT III«.
2. člen
Razporeditve in z njimi povezana sklenitev novih pogodb o zaposlitvi in pogodb o napotitvi na izobraževanje ob delu iz prejšnjega člena se izvedejo najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega aneksa.
3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do uveljavitve ustreznih zakonskih določil, ki bodo uredila to področje.
Št. 0100-43/2011-104
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
Borut Pahor l.r.
v funkciji ministra za javno upravo
 
Dorijan Marušič l.r.
minister za zdravje
 
dr. Ivan Svetlik l.r.
minister za delo družino in socialne zadeve
 
dr. Franc Križanič l.r.
minister za finance
 
Gordana Živčec Kalan l.r.
predsednica Zdravniške zbornice Slovenije
 
Jelka Mlakar l.r.
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
 
Zvonko Vukadinovič l.r.
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
 
Darinka Auguštiner l.r.
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
 
Matija Cevc l.r.
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 12. 2011 izdalo potrdilo št. 02047/4/2007-13 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 25/3.
(1) Izraz srednja medicinska sestra opredeljuje vse nazive s pridobljeno V. stopnja izobrazbe (medicinska sestra, srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege)..

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti