Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4763. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna, stran 14473.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – Odl. US, 87/11 – ZAvMS in 77/10 – ZSFCJA), petega odstavka 13. člena in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 7. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/07, 73/07 in 37/10; v nadaljevanju: Odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ime glasila je »Postojnski prepih«.«
2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 4. člena se besedi »štirikrat letno« nadomestita z besedo »mesečno«.
3. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Uredniški odbor šteje pet članov. Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje župan na predlog odgovornega urednika.
Odgovorni urednik lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.«
4. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se glasi:
»Odgovornega urednika imenuje in razrešuje župan. Odgovornega urednika se razreši, če s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.«
5. člen
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2011
Postojna, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti