Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4756. Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, stran 14454.

Na podlagi 104. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJ-A in 56/11 – odl. US), 62. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 19. decembra 2011 sprejel
S K L E P
o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja
1. člen
Mestna občina Ljubljana zagotavlja izredno pomoč po Stanovanjskem zakonu uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, vključno s stanovanjskimi stavbami za posebne namene, katerih najemniki so nevladne in v posameznih primerih vladne organizacije, ker njihovi člani – uporabniki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojnega bivanja, pod pogojem, da ti uporabniki niso vključeni:
– v organizirane oblike bivanja, subvencionirane s strani države in Mestne občine Ljubljana preko drugih programov ali
– v programe, ki imajo pridobljene koncesije s strani države, in ne bivajo v javnih zavodih.
2. člen
Izredno pomoč se odobri po predhodni pridobitvi mnenja organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za socialno varstvo. Uporabnik mora izpolnjevati pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.
3. člen
Izredna pomoč se odobri največ do višine 80% neprofitne najemnine.
4. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot (Uradni list RS, št. 66/07).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 014-4/2011-13
Ljubljana, dne 19. decembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti