Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija, stran 14451.

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo), in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 10. redni seji 20. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 132/03, 119/04, 119/05) se v 3. členu (zazidano stavbno zemljišče) pod točko 1., doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Stanovanjske in poslovne površine se povzamejo po neto tlorisni površini iz Registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled preko svetovnega spleta. Od neto tlorisne površine objekta se odštejejo površine odprtih balkonov, odprtih lož in odprtih teras.«
2. člen
V 9. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pristojni občinski organ preverja podatek o praznih stanovanjskih ali poslovnih površinah, ki se dodatno točkujejo, iz Centralnega registra prebivalcev oziroma iz Poslovnega registra, ki ga vodi AJPES.«
3. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremni tako, da se glasi:
»Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk določenih po merilih za določitev višine nadomestila za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke ter z upoštevanjem korekcijskega faktorja od leta 2012 dalje zniža na višino 0,21.«
4. člen
Prva alineja drugega odstavka 13. člena se spremni tako, da se glasi:
»– za tisti del zemljišča, za katerega je ugotovljeno, da je naklon terena večji od 40 stopinj. Takšen del zemljišča se odšteje od površine celotne parcele, če le-ta predstavlja vsaj 20% celotne površine parcele in je za takšno zemljišče, pristojnemu organu predloženo geodetsko mnenje oziroma drugo dokazilo iz katerega nedvoumno izhaja naklon terena in delež takšnega zemljišča v naklonu od celotne površine parcele.«
5. člen
Doda se nova tretja alineja drugega odstavka 13. člena, ki se glasi:
»– za zemljišča, ki so v primarni kmetijski rabi, kar je razvidno iz GERK-a, ki ga pristojnemu organu predloži lastnik kmetije«
6. člen
Doda se nova četrta alineja drugega odstavka 13. člena, ki se glasi:
»– za zemljišča za katerega je na podlagi geološkega mnenja geologa oziroma za to pooblaščenega podjetja, ki ga zavezanec predloži pristojnemu organu, ugotovljeno, da teren iz geoloških razmer (labilno, plazljivo, erozijsko …) ni primeren za gradnjo.«
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 422-2/2011
Litija, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti