Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4749. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o sprejemu letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2011, o ukinitvi javnega dobra in zamenjavi nepremičnin parc. št. 752/1, parc. št. 751/1 in parc. št. 751/2, vse k.o. 1316 Stara vas, parc. št. 114/1, parc. št. 115/2, parc. št. 115/3, parc. št. 115/4, parc. št. 115/5, parc. št. 115/6, parc. št. 115/7, parc. št. 115/8, parc. št. 111/4, parc. št. 119/5, parc. št. 119/6 in parc. št. 105/10, vse k.o. 1316 Stara vas ter parc. št. 1205/25, parc. št. 1205/26, parc. št. 1205/27 in parc. št. 1205/127, vse k.o. 1321 Leskovec za nepremičnine parc. št. 517/3, parc. št. 598/3, parc. št. 607/0 in parc. št. 608/0, vse k.o. 1349 Dovško ter parc. št. 9/2 in parc. št. 27/0, obe k.o. 1350 Senovo, stran 14448.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11), 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na svoji 13. seji dne 19. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o sprejemu letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2011, o ukinitvi javnega dobra in zamenjavi nepremičnin parc. št. 752/1, parc. št. 751/1 in parc. št. 751/2, vse k.o. 1316 Stara vas, parc. št. 114/1, parc. št. 115/2, parc. št. 115/3, parc. št. 115/4, parc. št. 115/5, parc. št. 115/6, parc. št. 115/7, parc. št. 115/8, parc. št. 111/4, parc. št. 119/5, parc. št. 119/6 in parc. št. 105/10, vse k.o. 1316 Stara vas ter parc. št. 1205/25, parc. št. 1205/26, parc. št. 1205/27 in parc. št. 1205/127, vse k.o. 1321 Leskovec za nepremičnine parc. št. 517/3, parc. št. 598/3, parc. št. 607/0 in parc. št. 608/0, vse k.o. 1349 Dovško ter parc. št. 9/2 in parc. št. 27/0, obe k.o. 1350 Senovo
I.
Spremeni in dopolni se letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2011 tako, da se ukine javno dobro na:
– parc. št. 752/1, k.o. 1316 Stara vas;
– parc. št. 751/1, k.o. 1316 Stara vas;
– parc. št. 751/2, k.o. 1316 Stara vas.
Po ukinitvi javnega dobra se nepremičnine po postopku neposredne pogodbe v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti menjajo oz. prodajo in se v ta namen dopolni letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2011.
II.
Spremeni in dopolni se letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2011 za naslednje nepremičnine:
– 115,79 m2 parc. št. 114/1, k.o. 1316 Stara vas;
– 468,25 m2 parc. št. 115/2, k.o. 1316 Stara vas;
– 168,47 m2 parc. št. 115/3, k.o. 1316 Stara vas;
– 3139,86 m2 parc. št. 115/4, k.o. 1316 Stara vas;
– 1853,33 m2 parc. št. 115/5, k.o. 1316 Stara vas;
– 5843,57 m2 parc. št. 115/6, k.o. 1316 Stara vas;
– 364,62 m2 parc. št. 115/7, k.o. 1316 Stara vas;
– 2323,82 m2 parc. št. 115/8, k.o. 1316 Stara vas;
– 237,29 m2 parc. št. 111/4, k.o. 1316 Stara vas;
– 23,75 m2 parc. št. 119/5, k.o. 1316 Stara vas;
– 79,98 m2 parc. št. 119/6, k.o. 1316 Stara vas;
– 698,78 m2 parc. št. 105/10, k.o. 1316 Stara vas;
– 680,99 m2 parc. št. 1205/25, k.o. 1321 Leskovec;
– 270,21 m2 parc. št. 1205/26, k.o. 1321 Leskovec;
– 32,20 m2 parc. št. 1205/27, k.o. 1321 Leskovec;
– 16,58 m2 parc. št. 1205/127, k.o. 1321 Leskovec.
Za nepremičnine iz I. in II. točke izreka tega sklepa je bila v mesecu novembru 2011 opravljena cenitev. Ocenil jih je sodni cenilec za gradbeništvo Vladimir Rostohar, Golek 4, Krško, in določil indikacijo tržne vrednosti kompleksa v višini 24,20 EUR/m2.
Nepremičnine se po postopku neposredne pogodbe v skladu z določbami 23. člena zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) menjajo oziroma odtujijo ter se v ta namen tudi dopolni letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2011.
III.
Spremeni in dopolni se letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2011 za naslednje nepremičnine:
– 451,98 m2 parc. št. 517/3, k.o. 1349 Dovško;
– 1738,29 m2 parc. št. 598/3, k.o. 1349 Dovško;
– 16601,79 m2 parc. št. 607/0, k.o. 1349 Dovško;
– 2991,94 m2 parc. št. 608/0, k.o. 1349 Dovško;
– 635,63 m2 parc. št. 9/2, k.o. 1350 Senovo;
– 2330,46 m2 parc. št. 27/0, k.o. 1350 Senovo.
Za predmetne nepremičnine je bila v mesecu decembru 2011 opravljena cenitev. Ocenil jih je sodni cenilec za gradbeništvo Vladimir Rostohar, Golek 4, Krško, in določil vrednost navedenega kompleksa nepremičnin v višini 3,98 EUR/m2.
Nepremičnine se v skladu z določbami zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) pridobijo z menjalno pogodbo ter se v ta namen tudi dopolni letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2011.
IV.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-329/2011-O406
Krško, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti