Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4690. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, stran 14354.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 61/11) se prvi odstavek 34. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do imenovanja direktorja agencije vlada za vršilca dolžnosti direktorja agencije imenuje dosedanjega direktorja urada.«.
2. člen
V 36. členu se na začetku odstavka doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če agencija ne prične z delom v roku iz prejšnjega odstavka, začne z delovanjem naslednji dan po vpisu v sodni register.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-8/2011
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-2111-0102
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister