Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4662. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, stran 14296.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 in 110/10)
1. člen
Določilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 in 110/10; v nadaljnjem besedilu: OPN), Priloga 1, ki velja v enotah urejanja prostora PO 36/3, PO 36/4 in PO 36/6 »V pritličjih objektov je prepovedana sprememba namembnosti iz dopustnih dejavnosti v stanovanja« velja samo za poslovne prostore v pritličjih objektov ob Tržaški cesti, ki so orientirani na ulično stran. V pritličjih objektov, ki so orientirana na dvoriščno stran pa so spremembe namembnosti iz »dopustne« v »stanovanjsko« dovoljene.
2. člen
V primerih, ko določbe OPN za posamezne enote in podenote urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (Priloga 1 in Priloga 2 OPN) predpisujejo posebne pogoje za gradnjo objektov, ki odstopajo od splošnih določil OPN, jih je pri izdaji gradbenih dovoljenj potrebno uporabljati tako, da se ne omejuje investitorjev v primerih, ko posegom ne nasprotujejo sosedje mejaši oziroma v primerih, ko posegi ne zadevajo pravic sosedov mejašev. V takih primerih je pri izdaji gradbenih dovoljenj potrebno upoštevati določbe OPN, ne glede na to, kaj za posamezne enote in podenote urejanja prostora določajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji (Priloga 1 in Priloga 2 OPN).
3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se tudi v vseh že začetih in še ne zaključenih postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.
Št. 3505-3/2009-159
Postojna, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.