Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4657. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 14291.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu z 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 126/07) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 12. seji dne 15. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Družbena lastnina – javno dobro«, za parcelo št. 711/4, k.o. 440 – Doklece.
II.
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa, prenehata imeti značaj »Družbena lastnina – javno dobro« ter se vknjiži lastninska pravica na ime pravne osebe:
Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644, do celote.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4111-3/2010-140
Majšperk, dne 15. decembra 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost