Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4641. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu, stran 14266.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 9. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2012 15,78 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 13,83 EUR, stroški vodenja pa 1,95 EUR.
II.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 11,50 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine, znaša 4,28 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 22,09 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,10 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,99 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 23,67 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,25 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,42 EUR.
IV.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje, št.: 032-0005/2010-3/06 z dne 24. 2. 2011.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. 1. 2012.
Št. 032-0005/2011-9/09
Kozje, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.