Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4639. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni spomenik, stran 14265.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 9. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni spomenik
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 65/97).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena odloka tako, da se glasi:
»Objekt, katerega lastnik je Krofl Edvard, Kozje 5, Kozje, leži na parc. št. 1455, k.o. 1242 – Kozje.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-9/06
Kozje, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.