Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4634. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2237/13, 2237/15 v k. o. Ambrus, stran 14263.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 16. ter 106. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 11. seji dne 1. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2237/13, 2237/15 v k. o. Ambrus
I.
Na zemljiščih parc. št. 2237/13, pot v izmeri 30 m2, parc. št. 2237/15, pot v izmeri 21 m2 v k. o. Ambrus, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča 2237/13, 2237/15 v k. o. Ambrus, tako prenehajo biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-11/95
Ivančna Gorica, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.