Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4630. Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra, stran 14260.

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba US), 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 6. 11. 2011 in Občinski svet Občine Idrija na 10. seji dne 8. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra
1. člen
Meja med območjem naselja Žirovnica in naseljem Sovra se spremeni tako, da se del naselja Žirovnica, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 907, 909 in 75/3.S v katastrski občini 2360 Vrsnik I, odcepi od naselja Žirovnica in priključi k naselju Sovra v katastrsko občino 2024 Vrsnik II.
2. člen
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00406-1/01
Idrija, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
Št. 007-17/2011
Žiri, dne 9. novembra 2011
Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj l.r.