Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4627. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče, stran 14249.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 43. člena Zakona o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče (v nadaljevanju OPPN) in Okoljskega poročila (v nadaljevanju: OP) bo potekala v času od četrtka 5. januarja 2012 do vključno petka 3. februarja 2012
– v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – pritličje, v času uradnih ur, ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure, ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure, ob petkih od 8.00–11.00 ure in
– v prostorih KS Šmarje, Ljubljanska cesta 39, v času uradnih ur, ob četrtkih od 17.00–18.30 ure.
OPPN in OP bosta javno dostopna na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN in OP bo potekala v dvorani Družbenega doma, Ljubljanska cesta 41, 1293 Šmarje - Sap v sredo 18. januarja 2012 ob 17.00 uri.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN in OP za Šmarje – Staro pokopališče lahko javnost podaja pisno, na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN in OP Šmarje – Staro pokopališče ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si.
Št. 3500-29/2007
Grosuplje, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.