Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4617. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka, stran 14242.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-109/2011-24/451 z dne 9. 12. 2011, družba LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43 a, Škofja Loka, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Škofja Loka, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka Kidričeva cesta 43 a, Škofja Loka.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+------------------------------------------+--------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev   |    [EUR]    |
|                     +----------+---------+
|                     | brez DDV | z DDV |
+---------------------------------+--------+----------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje  | V(L) |   -  |  -  |
|meritev, kadar končni odjemalec |    |     |     |
|ni lastnik merilne naprave in jo |    |     |     |
|sistemski operater vzdržuje,   |    |     |     |
|umerja in skladno s predpisi   |    |     |     |
|izvaja periodične menjave merilne|    |     |     |
|naprave             |    |     |     |
+---------------------------------+--------+----------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje  | V(U) | 1,3998 | 1,6798 |
|meritev, kadar sistemski operater|    |     |     |
|ni lastnik merilne naprave in jo |    |     |     |
|sistemski operater vzdržuje in  |    |     |     |
|umerja              |    |     |     |
+---------------------------------+--------+----------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje  | V(N) |   -  |  -  |
|meritev, kadar sistemski operater|    |     |     |
|ni lastnik merilne naprave ter je|    |     |     |
|ne vzdržuje in ne umerja     |    |     |     |
+---------------------------------+--------+----------+---------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 5/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM 648-2011
Škofja Loka, dne 5. decembra 2011
EVA 2011-2111-0119
LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka
Zakoniti zastopnik
Mateja Žumer l.r.