Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4607. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2011, stran 14188.

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2011
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz 70. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) za leto 2011.
2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v petem odstavku 340. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastopijo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke ustrezen pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-807/2011
Ljubljana, dne 16. decembra 2011
EVA 2011-1611-0138
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance