Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4577. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje, stran 14138.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Občina Martjanci« na naslednjih zemljiščih:
– parcela št. 4000/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 64218),
– parcela št. 4010/0 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3423083).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi upravni organ Občina Martjanci« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne ceste.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-00052/2011-29
Moravske Toplice, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti