Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21. 12. 2011

Kazalo

4561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini, stran 14128.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 9. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
1. člen
Besedilo 6. člena Pravilnika o enkratni denarne pomoči za študij v tujini se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Komisija ovrednoti študentovo prijavo na podlagi naslednjih meril:
a. Uspeh v preteklem šolskem letu:
– za povprečno oceno od 9,1 in več        – 30 točk,
– za povprečno oceno od 8,6 do 9         – 20 točk,
– za povprečno oceno od 7,1 do 8,5        – 10 točk.
Če v kandidatovem programu študijskega izobraževanja ustanova študija ne uporablja ocen iz prejšnjega odstavka, odloča o točkovanju kandidatovih ocen komisija iz petega člena tega pravilnika.
b. Delež mesečnega bruto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim mesečnim bruto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu:
– do 25 %                     – 30 točk,
– od 25,1 % do 40 %                – 20 točk,
– od 40,1 % do 55 %                – 10 točk,
– od 55,1 % do 70 %                – 5 točk,
– 70,1 % in več                  – 0 točk.
c. Dosedanje aktivno delovanje na področju, ki ga kandidat študira:
– dodatno                     – 5 točk.
d. Dosedanje aktivno delovanje na področju Občine Laško:
– dodatno                     – 5 točk.
e. Časovno obdobje študija v tujini:
– od 9 do 12 mesecev               – 30 točk,
– od 6 do 9 mesecev                – 10 točk.
f. Skupna šolnina v enem študijskem letu presega znesek 3000,00 EUR:
– dodatno                     – 10 točk.
Vrednost točke se določi vsako leto glede na skupno število točk prijaviteljev in višine sredstev na razpisu, vendar ne sme presegati višine 0,9 % povprečnega bruto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.«
2. člen
Besedilo zadnje alineje v 7. členu se spremeni tako, da se glasi:
»– izpolnjen obrazec »Podatki o socialnem statusu kandidata za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini« z vsemi potrebnimi predlogami«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-01/2011
Laško, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti